Lovisa går med i Unicefs Barnvänlig kommun-modell

Päiväkotilapset lähdössä ulos daghembarnen går ut

Lovisa är en av de 18 kommuner som år 2020 går med i UNICEFs Barnvänlig kommun-modell.

De andra nya kommunerna är Euraåminne, Storkyro, Janakkala, Joensuu, Kauhajoki, Keuru, Kotka, Lappträsk, Leppävirta, Limingo, Loppi, Malax, Outokumpu, Pedersöre, Borgå, Ranua och Riihimäki.

Tidigare tillämpades modellen i 19 kommuner. När de nya kommunerna börjat sitt arbete, omfattar modellen nästan 30 procent av barnen i Finland.

Modellen baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter och UNICEFs internationella Child Friendly Cities-modell.

– Kommunerna har en viktig uppgift i att främja förverkligandet av barnens mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter antingen förverkligas eller icke förverkligas i barnets vardag. Det är fint att se att flera kommuner har viljan att förbinda sig till ett långsiktigt utvecklingsarbete av kommunens barnvänlighet”, säger Johanna Laaja, expert vid UNICEF.

I en barnvänlig kommun förverkligas barnets rättigheter i varje under 18-åriga barns vardag. Det betyder bland annat att barnens och ungdomarnas insikter om deras vardag påverkar kommunens beslutfattande och utvecklandet av tjänster. Kommuner som arbetar enligt modellen kan få ett UNICEF Barnvänlig kommun-erkännande efter att utvecklingsarbetet pågått i två år. Hittills har erkännandet tilldelats till 13 kommuner.

Lovisa stads chef för småbarnspedagogik Sofia Hoff berättar att i praktiken betyder  det att staden befrämjar barnens rättigheter i beslutsfattande, förvaltningen och tjänster.

­-Utvecklingsarbete och samarbete med Unicef startar med en inventering som staden gör. Med hjälp av det material som Unicef har utvecklat genomgår staden en själv bedömning hur barnvänligheten förverkligas i staden idag. Efter den beslutar staden vilka områden i sin verksamhet behöver utvecklas och hur, Hoff berättar.

Hoff fortsätter att UNICEF följer hur arbetet fortskrider. Efter en period på två år bedömer staden sitt arbete och rapporterar om det till UNICEF. Efter detta kan staden beviljas UNICEFs Barnvänlig kommun -erkännande vilket är i kraft i två år.  Erkännandet betyder inte att arbetet är slutfört utan att staden också i fortsättningen är engagerad i att utveckla barnvänligheten.

Mera information:

Lovisa stads chef för småstadspedagogik Sofia Hoff, p. 044 349 3132

Direktören för centralen för bildning och välfärd i Lovisa stad Kirsi Kinnunen, p. 0440 555 250

Johanna Laaja, Finlands UNICEF, expert, 040 721 1515, johanna.laaja@unicef.fi