Lovisa kulturpris 2022 går till Maria Linde

Mottagaren av årets kulturpris är Maria Linde, kulturens mångsysslare; sångare, pedagog och Primus motor. Priset delades ut 6.12 under Lovisa stads självständighetsfest på Societetshuset.

Lovisa kulturpris, som nu delas ut för tredje gången, är ämnat att uppmärksamma gärning eller verksamhet som avsevärt främjat kulturlivet i Lovisa eller lyft fram Lovisa nationellt eller internationellt. Lovisa stads kulturpris kan beviljas till en privatperson som är skriven i Lovisa, till en förening som är registrerad i Lovisa eller till en grupp som består av lovisabor. Under höstens nomineringsperiod inlämnades sammanlagt 43 nomineringar. Stort tack till alla som lämnade in ett förslag!

I de talrika förslagen och motiveringarna nämndes bland annat följande:

Maria Linde:

  • För hennes otroliga kulturinsatser inom musik och teater, producent för Lovisa operaförenings produktioner Klara, Cosi fan Tutte och New Years Show.
  • Hon har ökat Lovisas synlighet och gett oss annorlunda kulturupplevelser i vår egen hemstad.
  • Hon är en eldsjäl som brinner för musik och teater.
  • Maria har en otrolig iver och energi. För Lovisas kulturliv har hennes insats varit betydande.
  • Många amatörer har fått vara med och sätta upp en opera professionellt tillsammans med professionella artister.
  • Publiken i Lovisa har erbjudits högklassiga föreställningar där operakonstens klassiker gjorts till en del av Lovisas historia.

Kulturpriset överräcktes av direktören för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen och ordförande för välfärdsnämnden Thomas Rosenberg.

Tillägsuppgifter

källa: Lovisa Operaförening rf. hemsidor

Maria Linde (f.Aaltonen) är sångare, Fil.mag. vid linjen för kulturledarskap, pedagog, musikledare och sjukhusclown. Linde har uppträtt i musikaler och kyrkodrama, med opera och operett samt som solist i olika ensembler. På repertoaren finns allt från klassiskt till tango och pop/rock. Hon var Primus motor, producent och solist i operan Klara (Bizet’s Carmen 2019) och New Years´s Cabaret (2021-) samt en av grundarna av Lovisa Operaförening rf.