Lovisa söker ny grundtrygghetsdirektör i höst

Staden startar i höst sökprocessen för att hitta en ny grundtrygghetsdirektör. Nuvarande grundtrygghetsdirektör Carola Klawér har meddelat att hon går i pension utan att återvända från sin arbetsledighet.

Målet är att staden har en ny grundtrygghetsdirektör från och med början av november 2017, då Klawér går i pension. Tills dess vikarieras hon av servicechef, ledande läkare Tero Taipale.

Stadsstyrelsen behandlar frågan på sitt möte den 7 augusti.