Lovisa stad bygger en hundpark i Gamla Strand under sommaren

Lovisa stad meddelar att en ny hundpark kommer att byggas i Gamla Strand under sommaren. Lovisa stad satsar på sällskapsdjurs och deras ägares välbefinnande genom att bygga ett rekreationsområde för hundar. Det symboliserar också stadens engagemang för gemenskap och för att öka välbefinnandet.

Planerna för hundparken är noggrant upprättade och respekterar den omgivande naturen och erbjuder såväl hundarna som ägarna en möjlighet till rekreation. I planeringen av parken har man ägnat uppmärksamhet särskilt åt områdets mark och naturenliga landskap. Det befintliga trädbeståndet bevaras i så stor utsträckning som möjligt, och terrängens former planeras så att de kompletterar den omgivande naturen.

Centrala egenskaper hos hundparken är skilda inhägnader för små och stora hundar samt en praktisk tambur som gör det möjligt att lugnt släppa hunden fri till det utvalda området. Genom detta försöker man säkerställa en trygg miljö för lek och sociala aktiviteter för alla hundar och deras ägare.

Dessutom ska parken ha tapp- och sopinsamlingsställen samt bänkar som gör parken bekvämare att använda. Parken görs trivsammare och mer privat genom att plantera buskar och träd på området, vilket skapar en angenäm och fridfull miljö för parkens alla användare.

Den besvärsprocessen som gällde projektet har fått ett beslut från högsta förvaltningsdomstolen som förkastade besvären. Beslutet bekräftade stadens rätt att bygga en hundpark i Gamla Strand.

Byggandet av hundparken i Gamla Strand i Lovisa är ett betydande steg mot stadens mål att erbjuda alla sina invånare varierande och högklassiga möjligheter till rekreation. Syftet är att förbättra sällskapsdjurens och ägarnas välbefinnande och stärka gemenskapen genom att skapa nya möjligheter till växelverkan mellan stadsborna.

Karta

Med vänlig hälsning

Lovisa stad
Centralen för näringsliv och infrastruktur