Lovisa stad deltar 29–30.11.2023 i beredskapsövningen UUSIMAA23

Lovisa stad övar denna vecka hanteringen av störningssituationer i UUSIMAA23-övningen. Regionförvaltningsverket i Södra Finland ordnar UUSIMAA23-övningen som samlar Nylands kommuner och välfärdsområden och övriga regionala säkerhetsaktörer för att öva befolkningsskydd och samarbete vid allvarliga störningssituationer i samhället.

Övningen ordnas som en skrivbordövning med hjälp av en virtuell övningsplattform, och den syns alltså inte i gatubilden. Lovisa stads ledningsgrupp och centralernas ledningsgrupper deltar i övningen.

Uppskattningsvis närmare tusen personer från cirka 50 organisationer i Nyland beräknas delta i beredskapsövningen UUSIMAA23. Regionförvaltningsverket ordnar regelbundet beredskapsövningar för representanter för kommuner, räddningsverk och övriga myndigheter i regionen. Vid övningarna erbjuds kommunerna, myndigheterna och andra regionala aktörer samt näringslivet i regionen möjlighet att öva och utveckla sin beredskap vid störningssituationer under normala förhållanden och under undantagsförhållanden.

Utöver att utveckla de deltagande organisationernas egen aktionsberedskap är syftet att i synnerhet utveckla samarbetet, lägesförståelsen och beredskapen inom befolkningsskyddet.

Mer information om övningen i regionförvaltningsverket i Södra Finlands meddelande.