Lovisa stad erbjuder barnfamiljer lättnad i vardagen: skiftomsorg möjlig för elever i första och andra klass från och med 1.8.2021

Lovisaelever i årskurs ett och två har möjlighet att från och med början av augusti 2021 delta i småbarnspedagogikens skiftomsorg. Skiftomsorg kan erbjudas skolelever vardagar klockan 17–08 och vid behov på veckoslut.

– Vi beslutade att vi tar i bruk en tjänst i Lovisa som underlättar vardagen för barnfamiljer, en tjänst som få kommuner erbjuder, berättar chefen för småbarnspedagogik Sofia Hoff glatt.

Skolelever kan enligt prövning beviljas en plats inom skiftomsorgen, om det finns lediga vårdplatser efter att barnen i småbarnspedagogikåldern fått sin plats.

Den subjektiva rätten till en plats inom småbarnspedagogiken upphör när barnet övergår till den grundläggande utbildningen, och man ska vid behov ansöka separat om en ny vårdplats via den elektroniska tjänsten eSmåbarnspedagogik (halvdagsvård för skolbarn). Beslutet om skiftomsorg fattas av chefen för småbarnspedagogik. För vårdplatsen tas ut en avgift enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogik. Familjen svarar för transporten av barnet.

I Lovisa ordnas dygnetruntomsorg på Forsby daghem. Tessjö daghem är öppet vardagar vid behov klockan 5.30–22. Barn till skiftarbetande vårdnadshavare har rätt till skiftomsorg.

Nämnden för fostran och bildning i Lovisa stad beslutade om läropliktiga barns rätt till småbarnspedagogikens skiftomsorg 24.3.2021.

Lovisa stad är samarbetspartner inom Unicefs modell En barnvänlig kommun.