Lovisa stad förbättrar säkerheten på skolvägen i Tessjö – Skogbyvägen får gatubelysning!

Lovisa stad förbättrar säkerheten på skolvägen i Tessjö genom att installera gatlyktor på Skogbyvägen, på sträckan mellan Petersburgsvägen och Viborgsvägen.

Installerandet av gatlyktorna kräver också röjning av träd och buskagen. Röjningsarbetet har redan inletts. I början av veckan utförs röjning av mindre träd och buskar och då förekommer begränsningar i användningen av vägen. I slutet av veckan, på torsdag 7.9.2023 och 13.9.2023, står de större träden i tur och då stängs vägen helt av säkerhetsskäl. På plats finns personal som vägleder trafikanterna och gör trafiken säker och smidig. Reservera tid för att röra dig tryggt på vägen.

Att installera gatubelysning är en viktig del av av att öka säkerheten. Gatubelysning ökar sikten och bidrar till att förebygga trafikolyckor, i synnerhet då det är mörkt.

Lovisa stads mål är att öka säkerheten genom att skapa bättre förutsättningar för säkra skolvägar och samtidigt förbättra den allmänna trafiksäkerheten. Samtidigt ökar också trivseln. Röjningsarbetet utförs noggrant och på ett ekologiskt sätt samt med hänsyn till vikten av att bevara miljön.

Lovisa stad fortsätter sitt engagemang för att förbättra sin infrastruktur och sina invånares välbefinnande. Tack vare belysningen kan skoleleverna och alla trafikanter röra sig tryggare och bekvämare på vägen.

Lovisa stad beklagar eventuella olägenheter och ber alla som rör sig på vägen att vara extra försiktiga.

Karta.

Med samarbetshälsningar

Lovisa stad

Jim Maukkonen
markbyggmästare
tfn 040 071 40 20

Till meddelandet har tillfogats 13.9.2023 i meningen: I slutet av veckan, på torsdag 7.9.2023 och 13.9.2023, står de större träden i tur och då stängs vägen helt av säkerhetsskäl.