Lovisa stad inleder samarbetsförhandlingar med anledning av coronaviruskrisen

Raatihuone Rådhuset

Lovisa stad inleder samarbetsförhandlingar för att permittera personal.

Samarbetsförhandlingarna berör stadens hela personal med undantag av grundtrygghetscentralens personal. Syftet med förhandlingarna är att permittera högst 80 personer på grund av undantagstillståndet som coronaviruskrisen medfört.

Stadsstyrelsen beslutade om ärendet utifrån stadsdirektör Jan D. Oker-Bloms förslag på måndag 23.3.2020.

På grund av coronaviruskrisen och de åtgärder som regeringen linjerat för att skydda befolkningen och tygla epidemin har lett till att bland annat skolbyggnader och kultur- och idrottslokaler har stängts. Även småbarnspedagogikens verksamhet har begränsats. För Lovisa stads del innebär detta bland annat att cirka 60 anställda med anledningen av stängningen inte tillfälligt kan fortsätta göra sina arbetsuppgifter. Dessutom minskar coronavirusepidemin och undantagstillståndet behovet av vissa andra funktioner och tjänster. Därför har stadens förutsättningar att erbjuda arbete tillfälligt minskat vad gäller sammanlagt 80 anställda. Staden har inte i detta skede att erbjuda dem ersättande arbetsuppgifter eller utbildningar som motsvarar arbetsgivarens behov.

Staden strävar efter att ge personalen och personalens representanter ett skriftligt förhandlingsförslag på tisdag 24.3.2020 och att inleda förhandlingarna 30.3.2020. Syftet är att slutföra förhandlingarna inom loppet av två veckor.

Ytterligare uppgifter:

stadsdirektör Jan D. Oker-Blom, tfn +358 40 551 75 51, jan.d.oker-blom@loviisa.fi