Lovisa stad meddelar: Finlands Vita Ros förtjänstkors beviljades till direktör Sari Paljakka 

Ordförande för stadsfullmäktige i Lovisa stad Otto Andersson belönade Sari Paljakka för hennes meriterade arbete i Lovisa stad.

På förslag av Lovisa stad beviljade republikens president 6.12.2023 Finlands Vita Ros förtjänstkors till direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur i Lovisa stad Sari Paljakka. Förtjänstkorset överläts på stadsfullmäktige i Lovisa stads sammanträde onsdag 13.3.2024. Förtjänstkorset överräcktes av ordförande för stadsfullmäktige i Lovisa stad Otto Andersson.

På förslag av Lovisa stad belönade republikens president Sari Paljakka för hennes betydande satsning som direktör för centralen för näringsliv och infrastruktur i Lovisa stad. Sättet som Paljakka förbundit sig till stadens utveckling och innovationer saknar sitt like och hennes arbete har medfört omfattande resultat såväl på lokal som på nationell nivå.

Ordförande för näringslivs- och infrastrukturnämnden i Lovisa stad och ledamot i stadsfullmäktige Mikael Karlsson gratulerar Sari Paljakka för hennes ypperliga arbete i Lovisa stad.

Detta förtjänstkors är en eloge för Sari Paljakkas dedikation och yrkeskompetens, vilket varit oersättligt i utvecklingen av Lovisa stad. Sari Paljakkas prestation är en hedersbetygelse för hela staden och ett motiverande föredöme för alla dess invånare.

Lovisa stad