Lovisa stad meddelar om belysning!

Lovisa stad förbättrar och ökar belysning enligt område. Belysningsarbetet vid Drottningstrandens område vid Skärgårdsvägen har inletts och arbetet fortsätter ännu söderut. Arbetet är slutfört inom de närmaste veckorna. Områdesbelysningen kompletteras också till exempel på Victoriaplatsen.

Vi har fått mycket respons om gatubelysning som inte fungerar. Mörka gatulyktor har väckt oro och vi har tagit itu med frågan genom att noggrant se över all respons.

Vi har inlett reparationen av lyktorna och bytandet av lampor. Av resurs- och kostnadsorsaker framskrider vi med arbetet systematiskt och enligt områdeshelheter. Av denna orsak kan vi tyvärr inte reagera omedelbart på en enskild anmälan utan vi måste beakta helheten. Vi beklagar dröjsmålet, men vi kommer nog även till din gata.

På de gator och vägar som Lovisa stad förvaltar över pågår ett kontinuerligt saneringsarbete vad gäller gatubelysningen. Vägbelysningen uppdateras till ledlampor områdesvis inom ramen för anslag.

Om ni observerar något att anmärka angående vägens tillstånd eller belysning, var då vänlig och ge respons till rätt adress:

De officiella responskanalerna för centralen för näringsliv och infrastruktur i Lovisa stad är responstelefonen och e-posten för respons, vilka det lönar sig att använda då man ger respons. Genom att använda dessa responskanaler säkerställer du att din respons når fram. Saklig respons som getts via responskanalerna ses noggrant över.

Responstelefon, tfn 040 635 45 67, lämna ett meddelande
E-postadress för respons tekninen@loviisa.fi

Lovisa stad ansvarar för åtgärder som gäller gatunätet, närings-,trafik- och miljöcentralen i Nyland ansvarar för landsvägarna. Från denna karta ser du vilka landsvägar närings-,trafik- och miljöcentralen upprätthåller inom Lovisa.

Lovisa stad
centralen för näringsliv och infrastruktur