Lovisa stad och staden Varash undertecknade vänortsavtal

Lovisa stad och ukrainska staden Varash har i dag 7.3.2023 undertecknat ett vänortsavtal i Polen. Lovisa stadsdirektör Jan D. Oker-Blom och stadsdirektören för Varash Oleksandr Menzul undertecknade avtalet i samband med en kongress i Mikołajki.

Både Varash och Lovisa är kärnkraftsorter. Staden Varash i nordvästra Ukraina har över 41 000 invånare, Lovisa har knappa 15 000 invånare.

Under sommaren och hösten 2022 förhandlade Lovisa stad med Ukrainas ambassad i Finland och staden Varash om att inleda ett vänortssamarbete. Stadsfullmäktige i Lovisa stad godkände vänortsavtalet 14.12.2022.

– Avtalet mellan våra städer är ett uttryck för vårt stöd till Ukraina. Avtalet utgör grunden för samarbete kring såväl kärnkraftsrelaterade politiska och ekonomiska frågor som frågor i anknytning till bland annat demokrati, utbildning och förvaltning, konstaterar Lovisa stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

I avtalet lyfts också Ukrainas återuppbyggnad och stödet till ukrainarna i Lovisa fram som centrala samarbetsområden.

– Kriget tar slut i sinom tid, men sannolikt kommer det ännu en lång tid framöver att finnas ukrainare i Lovisa som flytt kriget, och vi måste främja deras integration. På sikt kommer också återuppbyggnaden av Ukraina att vara viktig och kräva alla tänkbara parters medverkan, säger Jan D. Oker-Blom.

Lovisa stad har också ett vänortsavtal med en annan kärnkraftsort, Paks i Ungern.

Vänortsavtal, FM 14.12.2022