Lovisa stad säljer åker

Lovisa stad säljer tolv olika åkerområden på totalt ca 82 ha. Områdena är antingen inte planlagda eller anvisade som områden avsedda för jordbruk.

Områdena varierar i storlek från 1,5 hektar till nästan 20 hektar. Nära hälften av arealen finns i närheten av centrum. Korta beskrivningar av områdena, kartor, anbudsblanketten och andra dokument hittas på stadens webbplats på adressen loviisa.fi/sv/forsaljningavmarkomraden.

En så här stor offentlig försäljning, där helheten är indelad i mindre objekt, är mycket ovanlig. Med andra ord en unik chans för den som vill skaffa sig åkermark. Områdena varierar allt från välskötta ordentliga odlingsskiften till mindre områden lämpade för exempelvis betesmark för hästar. Att köpa åker kräver inte att man är jordbrukare. Det är öppet för alla att ge anbud.

Slutna anbud lämnas till Lovisa stad senast 22.3.2019 klockan 13.00, antingen till Landsbygdsenheten, Bäckasgränd 1 A, 07880 Liljendal eller Kundservicebyrån Lovinfo, Mariegtan 12 A, 07900 Lovisa. Stadsstyrelsen beslutar om försäljningen på basis av givna anbud.

Mer information:
landsbygdschef Sam Vickholm, sam.vickholm@loviisa.fi, tfn 040 521 81 28
landsbygdsombudsman Mats Arola, mats.arola@loviisa.fi, tfn 040 724 11 50