Lovisa stad säljer en del Strömfors bruks historiska område med tillhörande byggnader

Letkuvaja Strömforsin ruukki. Slangtornet Strömfors bruk

Lovisa stad säljer 8 byggnader med en total våningsyta på cirka 4 952,5 m2 och tillhörande mark med en total areal på cirka 11 130 m2.

Anbuden ska lämnas senast 2.8.2021 klockan 15.00.

Mer information på www.loviisa.fi/sv/stromforsbruk.