Lovisa stad tar i bruk en tjänst som gör det möjligt att snabbt och enkelt få tillgång till geografisk information

Lovisa stad tar i bruk en ny gränssnittstjänst för geografisk information (WMS/WFS) som gör det möjligt att snabbt och enkelt få tillgång till ett brett utbud av geografisk information, såsom kartor, platsinformation och geografiska uppgifter. Tjänsten är utformad för att tillhandahålla pålitlig och aktuell geografisk information i olika applikationer och system för geografisk information.

”Då det gäller geografisk information menas med gränssnittstjänst en elektronisk tjänst där informationen kan överföras direkt från informationsproducenten till beställaren. Du behöver inte längre ladda ner material på din egen dator, sammanfoga kartrutor till en komplett karta eller se till att materialet bevaras och uppdateras”, konstaterar GIS-ingenjör Tuulia Kovanen.

Tjänsten är tillgänglig i webblänksformat. Länken ska matas in i applikationen (GIS). Du kan anpassa din programvara så att den hämtar informationen via gränssnittet enligt behov.

I Lovisa stads gränssnittstjänst för geografisk information finns stam- och gudiekartor, adresser och uppdaterade detaljplaner. Allt material finns i koordinatsystemet ETRSGK26, det vill säga EPSG:3880. Stamkartan använder höjdsystemet N2000.

Båda karttjänsterna, en karta i rasterformat som bakgrundsbild (WMS) samt material i vektorformat (WFS), kan hämtas till din egen applikation där du kan sända förfrågningar med hjälp av de kundprogram som nämns ovan och som stöder tjänsten.

Lovisa stads gränssnittstjänst för geografisk information tas i bruk i juni, och du kan ladda ner material så ofta du vill. Ibruktagandet av tjänsten förutsätter ett avtal som gäller tills vidare. Tjänsten är belagd med en årsavgift.

Mer information

Lovisa stad

Tuulia Kovanen
GIS-ingenjör
Stadsplaneringsavdelningen
tfn 0440 555 410