Lovisa stad understöder igen föreningarnas miljöprojekt – Ansökningen av understöd pågår  

Byggnads- och miljönämnden i Lovisa stad beviljar understöd till registrerade föreningar för funktioner och projekt som främjar miljöskydd. Verksamheten kan anknyta till exempel till spridning av information om miljöns eller närnaturens mångfald – föreläsningar, miljöforskning eller att hålla ängar öppna. Man måste också värna om vattendrag, så understöd kan ansökas till exempel för iståndsättande av en sjö. Man kan också få understöd för talkon för utrotning av skadliga främmande arter.

I fjol beviljades understöd bland annat för vetenskaplig forskning av fågelbeståndet, undersökning av sjövattenkvalitet, byggande av ett tömningssystem för septiktankar, röjande upp för en naturstig och genomförande av en återvinningsutställning.

Till Lovisa stads miljövårds uppgifter hör främjandet av miljövård. Syftet med miljövården är att erbjuda invånarna en hälsosam, trivsam och mångsidig miljö.

Att ansöka om understöd

Ansökningsblanketter kan avhämtas på kundservicekontoret Lovinfo, Mariegatan 12 A, eller laddas ner på adressen www.loviisa.fi/sv/boende-och-miljo/miljo-och-natur/miljovard/understod/.

Till ansökan ska bifogas verksamhets- eller kampanjplan och budget för 2024 samt senaste verksamhetsberättelse och bokslut.

Ansökningarna ska lämnas in senast 2.4.2024 på adressen ymparisto@loviisa.fi, till kundservicekontoret Lovinfo eller per post till adressen Byggnads- och miljönämnden i Lovisa stad, PB 77, 07901 Lovisa. Försenade ansökningar behandlas inte.

Med miljöhälsningar,

Lovisa stad

Heidi Lyytikäinen
miljöchef
tfn 0440 555 373