Lovisa stads hundpark väntar på att bli lagakraftvunnen!

Ärendet om Lovisa stads hundpark har väckt många frågor och mycket diskussion bland kommuninvånarna. Hundparken är ett tecken på Lovisa stads förbindelse till husdjurs välmående och gemenskap, genom att erbjuda en säker omgivning för hundarna att leka i. Vi vill ge aktuell information till alla om hur projektet framskrider.

”Hundparkerna är viktiga rekreationsområden i städer. De erbjuder ett fint mötesställe för hundar och ägare i många städer, även Lovisa. Hundparkens öde kan dock vara sårbar framför stadens utveckling, så förnyandet av hundstängslet på sin gamla plats längs Alvägen är inte möjlig. Det strider mot detaljplanen.” konstaterar infrastrukturchef Pekka Stenius.

Centralen för näringsliv och infrastruktur i Lovisa stad har upprättat planer och ansökt om åtgärdstillstånd för byggande av hundpark i Gamla Strand. Åtgärdstillståndet överklagades och den är för närvarande under behandling hos högsta förvaltningsdomstolen. Projektets öde klarnar då högsta förvaltningsdomstolen gjort sitt avgörande. Projektet kan inte genomföras innan den fått ett lagakraftvunnet jakande tillståndsbeslut.

Med samarbetshälsningar,

Lovisa stad

Pekka Stenius
infrastrukturchef
centralen för näringsliv och infrastruktur
tfn 050 382 75 50