Lovisa stads parkenhet skapade en trivsam miljö för de första turisterna 

Lovisa stads parkenhet har med iver tagit emot vårens utmaning och outtröttligt arbetat för att säkerställa det att vår stadsmiljö blommar under sommaren. Syftet är att erbjuda såväl de lokala invånarna som besökarna en möjlighet att njuta av en vacker och trivsam miljö.

”Det är med glädje som man kan observera att de första turisterna redan funnit sin väg till Lovisa och kommit att förundra sig över stadens skönhet och dess blomsterprakt. Detta uppmuntrar oss att fortsätta vårt arbete att främja stadsmiljöns trivsamhet” berättar stadsträdgårdsmästare Mikko Ruotsalainen.

Under sommaren fortsätter vi med det aktiva arbetet med underhållet av parkerna och grönområdena. Målet är att skapa till staden en trivsam och säker miljö där alla kan njuta av utevistelse och av naturens skönhet. När man rör sig i närnaturen blir man uppiggad och naturens skönhet ger ett gott humör.

Genom att respektera stadens strategi (åren 2022–2025) koncentrerar vi oss på verksamhet som är förenlig med principerna för hållbar utveckling samt på att öka välfärd och trivsel. Parkenheten vill för sin del säkerställa att stadens grönområden hålls vackra och livskraftiga även för kommande generationer. Därför ägnar vi särskild uppmärksamhet åt att värna om naturens mångfald samt att främja miljövänlig praxis i all verksamhet.

”Vi önskar alla välkomna att njuta av den vackra sommaren i Lovisa och de möjligheter som den erbjuder. Vår parkenhet är redo att göra sitt yttersta för att varje besök i vår stad skulle vara en oförglömlig upplevelse” konstaterar stadsträdgårdsmästare Mikko Ruotsalainen. 

Välkommen och njuta av Lovisa skönhet.

Lovisa stad
Centralen för näringsliv och infrastruktur

Parkenheten