Lovisa stads tomtrea 2017–2018

Lovisa stad vill intensifiera sin marknadsföring av bostadstomter och beviljar en rabatt på 30 % för tomtköp 2017–2018 som gäller tomter avsedda för ordinarie boende.

Årsarrendet för arrenderade tomter baserar sig på det icke nedsatta priset.

Det nya priset på tomter i Gråberg har fastställts till 20 euro per kvadratmeter (det gamla priset var 28 euro per kvadratmeter). Prisnedsättningen överförs också på arrendepriserna. Den tidsbundna kampanjrabatten gäller inte tomterna i Gråberg.