Lovisa stads växel dras in 1.6.2024 – fler kontaktuppgifter till webbplatsen

Stadsstyrelsen beslutade 22.4 att Lovisa stads telefonväxel dras in från och med 1.6.2024. Före detta uppdateras kontaktlistan över stadens personal och enheter på webben. Ändringen påverkar inte Lovinfos kundservicenummer. 

Eftersom skötandet av social- och hälsovårdstjänsterna övergick till Östra Nylands välfärdsområde 1.1.2023, rasade antalet samtal som mottagits i växeln. Under år 2017 mottogs 38 554 samtal, år 2022 var antalet 25 107 och år 2023 endast 8 996.

Kundrådgivarna vid kundservicekontoret Lovinfo har skött växeln vid sidan av sitt annat arbete. I september 2023 minskade Lovinfos kundrådgivare från fyra till tre personer.

 – Att upprätthålla en telefonväxel är inte en lagstadgad skyldighet för en kommun, och flera kommuner har under de senaste åren avstått från en telefonväxel, berättar tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser.

Ändringen förbereds genom att utvidga den kontaktlista över stadens personal och enheter som finns på webbplatsen loviisa.fi. En ny kontaktinformationstjänst tas i bruk senast vid utgången av maj. Den kommer att omfatta nästan alla anställda och enheter. Den nya tjänsten kan också hämta de aktuella uppgifterna från stadens interna databas.  

– Vi har under våren planerat uppdateringen av kontaktlistan tillsammans med tjänsteleverantörerna. I och med stadsstyrelsens beslut kan vi nu gå vidare med planerna, berättar ICT-sakkunnig Erja Lempinen.

Ändringen påverkar inte Lovinfos kundservicenummer. Från numret 019 555 555 får man också i fortsättningen information om stadens tjänster och svar på olika frågor som gäller stadens verksamhet. Från kundservicen kopplas telefonsamtalen inte vidare.

Sommaren är den lugnaste årstiden för växeln så ändringens tidpunkt har valts på grund av detta.

– Vi vill säkerställa att varje invånare också i fortsättningen smidigt kan finna de kontaktuppgifter till Lovisa stad som hen behöver, betonar Amnell-Holzhäuser.

Bild: pexels/Negative Space