Lovisa uppmärksammar barn som namnges till Lovisa

Lovisa stad har beslutit att uppmärksamma Lovisafödda barn som namnges till Lovisa eller Loviisa med en liten gåva från och med 1.1.2020. Bakom beslutet ligger ett medborgarinitiativ som överlämnats till staden.

Staden anser att personer med Lovisa-namnet påminner på ett trevligt sätt om staden som är döpt efter Sveriges drottning Lovisa Ulrika (1720–1782).

-De bidrar till att hålla staden och dess historia i minnet, säger stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

För att uppmärksamma och visa uppskattning till detta går Lovisa stad in för att de i Lovisa skrivna barn vilka från och med 1.1.2020 får namnet Lovisa uppvaktas av staden med en liten gåva. Gåvan skickas till barnets hemadress i Lovisa efter att föräldrarna informerar staden om att barnet har fått namnet Lovisa och namnet har registrerats.

Drottningen Lovisa Ulrika var maka till konungen Adolf Fredrik och fungerade som drottning under åren 1751–1771. Konungen besökte Finland 1752 och under resan fick den 1745 grundade staden Degerby ett nytt namn, Lovisa. Själv besökte Lovisa Ulrika inte Finland.

Mer information, stadsdirektör Jan D. Oker-Blom, tfn 040 551 7551, jan.d.oker-blom@loviisa.fi