Lovisa vill arrangera bostadsmässan 2023

Terttu pihlajanmarjoja rönnbär

Lovisa stad ansöker om värdskap för bostadsmässan 2023. Mässområdet placeras vid Lovisavikens östra strand. Bostadsmässan är med kring 150 000 besökare under en månad landets största evenemang kring boende.

Staden vill ordna bostadsmässan på Drottningstrandens område på Lovisavikens östra strand. Den preliminära planen omfattar förutom våningshus och småhus även flytande bostadshus. På den norra delen av området planeras ett stort kvartersområde för välmående, motions- och kulturverksamhet. Detaljplanen för mässområdet är anhängig.

Kostnaderna för att arrangera mässan uppgår till cirka 1,3 miljoner euro inklusive marknadsföring. För planering och förverkligande av mässan rekryteras bland annat en projektchef, en planerare och en informatör.

Stadsfullmäktige i Lovisa beslöt på sitt möte den 19.9.2018 att ansöka om värdskap för bostadsmässan. Förslaget godkändes efter omröstning med rösterna 30-3, en tom.

Andelslaget Finlands Bostadsmässa väljer arrangören för bostadsmässan 2023 i oktober 2018.

Bostadsmässan på fullmäktiges föredragningslista den 19.9.

Ansökan om bostadsmässa Lovisa 2023