Lovisabiblioteken stängs för byte till bibliotekssystemet Helle

Huvudbiblioteket i Lovisa samt biblioteken i Tessjö, Pernå och Liljendal tar i bruk det nya bibliotekssystemet Helle. På grund av det här är biblioteken stängda i två veckors tid den 19.9-2.10.

Också det meröppna biblioteket, återlämningsluckorna och webbiblioteket Web-Origo är ur bruk. Bytet av biblioteksprogrammet sker samtidigt i Lappträsk och Mörskom. De här kommunerna informerar skilt om bibliotekens verksamhet under bytet.

Det nya Helle-bibliotekssystemet kommer att omfatta 12 kommuner. Det här ökar samarbetet mellan biblioteken i Nyland. Förutom Lovisa, Borgå, Sibbo, Askola, Borgnäs, Lappträsk, Mörskom och Pukkila bibliotek kommer Hangö, Ingå, Raseborg och Sjundeå bibliotek att ansluta sig till Helle-biblioteken vid årets slut.

Kunder får använda material avgiftsfritt i alla Helle-bibliotek och samma bibliotekskort fungerar i alla kommuner.

Medan systemet tas i bruk kan man inte förnya lån, återlämna material eller göra reservationer. Lånetiderna är längre och förfallodagarna infaller inte under stängningstiden. E-böcker kan lånas som vanligt. Biblioteken öppnas igen den 3.10.2017.

Biblioteken i Lovisa

Artikeln uppdaterad 4.9 kl. 9.45: Tillagt att Lappträsk och Mörskom informerar om verksamheten i de egna biblioteken.