Lovisas kommunspecifika coronarestriktioner förlängs till april

koronavirus coronavirus

Lovisa stad har beslutat förlänga de kommunspecifika coronarestriktionerna och -rekommendationerna enligt följande:   

  • Grundskolans årskurser 7–9 och gymnasierna övergår helt till närundervisning från och med måndag 26.4.2021.
  • Avbrottet i hobbyverksamheten för vuxna (över 20-åringar) såväl inomhus som utomhus fortgår till 30.4.2021.
  • Ledd hobbyverksamhet utomhus för 2001 födda och yngre inleds från och med 21.4.2021.
  • I inomhusutrymmen som förvaltas av staden kan det endast ordnas ledd hobbyverksamhet för barn som är födda 2008 eller senare.
  • Stadens offentliga lokaler (kundservicekontoret, ungdomslokalerna, biblioteket och museet) är stängda fram till 28.4.2021. Lovinfo betjänar dock sina kunder per telefon och e-post under nedstängningen. Under nedstängningen är det möjligt att avhämta reservationer och återlämna material till bibliotekets servicepunkter. Det är inte möjligt att annars röra sig i bibliotekets utrymmen. Ombudsposten i Pernå och Tessjö betjänar kunder som vanligt.
  • Besöksförbudet på hälsocentralens avdelning fortsätter fram till 30.4.2021.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands har 9.4.2021 fattat ett beslut om stängning av utrymmen som används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt under tiden 15.4.2021–28.4.2021.

Regionförvaltningsverket 9.4.2021 – beslut enligt 58 G § i lagen om smittsamma sjukdomar

Dessutom förlängde Regionförvaltningsverket i Södra Finland även begränsningen av antalet deltagare i sammankomster till högst sex personer i sitt verksamhetsområde fram till 30.4.2021. Det rekommenderas även att man inte ordnar privata tillställningar för flera än sex personer fram till 30.4.2021.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har 31.3.2021 publicerat beslut om säkerställande av säkra avstånd i kundutrymmen och förlängning av restriktionerna för sammankomster

Detaljerad information om gällande begränsningar och rekommendationer finns på Lovisa stads webbsida Aktuellt om coronaviruset.

Nyheten uppdaterad 22.4.2021