LovLuotsis nya logo symboliserar friheten att välja sin egen stig

LovLuotsi – verkstaden för unga fick en egen logo. Den nya logon utstrålar verksamheten på verkstaden för unga. Den symboliserar friheten att välja sin egen stig under LovLuotsis förstärkande handledning, i vilken betonas relevans, förstärkande av de ungas livskompetens och att få förmågor till arbetslivet.

”Namnet LovLuotsi har en fin symbolik. Till sjöss styr lotsen skepp till hamn på ett säkert sätt, vilket också avbildar LovLuotsis anda och verksamhet, då verkstaden handleder de unga på ett säkert sätt framåt i livet. LovLuotsis mål är att stöda välfärd, identifiera kompetens och förbereda mot utbildning och arbete. Under sommaren arbetar vi vid havet på Lovisa Camping, vilket för sin del motiverade oss i planeringen av logon. Havet och segelbåten LovLuotsi avspeglar enligt oss best verksamheten på verkstaden för unga.” beskriver planerarna av logon Sofie Hydén och Matilda Lehtoranta (i bilden).

Arbetsverkstadsverksamheten på LovLuotsi är avsedd för 19–28-åriga arbetslösa ungdomar som behöver stöd för att finna sin stig. På LovLuotsi kan man förstärka sin vardagskompetens och sin verksamhetsförmåga och få stöd för att finna den fortsatta stigen. På arbetsverkstaden är det också möjligt att pröva på en ny bransch, öka professionell kompetens och förstärka sina arbetslivs- och arbetsgemenskapsfärdigheter. Arbetsverkstaden kan vara en alternativ inlärningsmiljö i avläggandet av en examen eller examensdel. LovLuotsi erbjuder upplevelser av delaktighet samt förstärker sociala färdigheter och förmåga att arbeta i grupp.

Med vänlig hälsning,

Lovisa stad

Marjaana Meriluoto
LovLuotsi – verkstaden för unga
personlig handledare
tfn 045 773 193 52