Man måste fortsättningsvis sköta om lokalers hälsosäkerhet

koronavirus coronavirus

Regionförvaltningsverket i Södra Finland fortsätter beslutet som förpliktar aktörer som ansvarar för kundlokaler och allmänna lokaler att förebygga smittorisken som nära kontakter medför. Bestämmelsen gäller till 15.3.2022 på Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistriktsområde, som även omfattar Lovisa.

Ingen verksamhet är förbjuden i lokalerna i och med beslutet och inga säkerhetsavstånd av specifik längd förutsätts, utan syftet med bestämmelsen är att effektivera hälsosäkerhetsåtgärder. Aktören bedömer själv med hurdana åtgärder risken för smittor kan minskas: ifråga kan komma gles utplacering av kundplatser, effektivering av ventilationen eller att reglera strömmen av besökare.

Bestämmelsen berör exempelvis idrottslokaler, butiker, bibliotek och museer beroende på antal personer. Även lokaler som används för allmänna evenemang omfattas av bestämmelsen. Noggrannare uppgifter om bestämmelsens innehåll finns på regionförvaltningsverkets webbplats under Vanliga frågor om coronaviruset.

På grund av den stabiliserade epidemisituationen har regionförvaltningsverket redan upphävt största delen av coronavirusrestriktionerna i Nyland och hela Södra Finland. Antalet smittfall är dock fortfarande på en hög nivå och epidemin är inte över. Det är fortfarande viktigt att iaktta hygienrekommendationer, använda munskydd och att ta vaccinationer.

Ytterligare uppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands meddelande 21.2.2022

och från Lovisa stads social- och hälsovårdstjänsters webbsidor.