Man undersöker ventilationen i idrottshallen och följer upp användarresponsen om inneluften

Utifrån den respons som användarna av Lovisa idrottshall har lämnat justeras regleringarna för ventilationssystemet som byttes ut i somras. Dessutom granskas salens golvtätningar. Efter de reparationer som berodde på inneluftsproblemen har idrottshallen nu varit öppen i två månader.

Under hösten har skolorna igen börjat använda idrottshallen efter utomhussäsongen. Några elever och lärare har fått symptom efter att de vistats i idrottshallen.

Vad gäller skolorna följer skolhälsovården och företagshälsovården situationen. Elever som uppvisar symptom uppmanas kontakta skolhälsovården. Stadens företagshälsovård följer upp sådana symptom som de anställda uppvisar och ger de anställda vård.

En användarenkät genomförs i januari och den är riktad till idrottshallens övriga användare. Tillsvidare har en kvällsanvändare lämnat respons angående inneluften i gymmet. Kvällsanvändarna kan innan enkäten skicka respons om inneluften till adressen paivi.hamalainen@loviisa.fi.

Regleringarna av hallens nya ventilationssystem justeras utifrån den respons som tillsvidare lämnats in. Man ser även över golvtätningarna.

Hallen är stängd vid årsskiftet

Bruksvattenledningarna i idrottshallen förnyas vid årsskiftet. Hallen är stängd 27.12.2017–5.1.2018 på grund av reparationerna.

Mer uppgifter:

Thomas Grönholm, bildningsdirektör, tfn 0440 555 250, thomas.gronholm@loviisa.fi

Antti Kinnunen, lokalchef, tfn 0440 555 412, antti.kinnunen@loviisa.fi

Leif Eriksson, chef för kultur- och fritidsväsendet, tfn 040 568 4138, leif.eriksson@loviisa.fi

Petra Paakkanen, rektor för Lovisanejdens högstadium, tfn 0440 555 887, petra.paakkanen@edu.loviisa.fi