Miljöhälsovården i Borgå informerar  20.7.2020: Bakteriehalterna i vattnet vid Forsby å badstrand åter normala – inga begränsningar för badande

Koskenkylän uimaranta Forsdy simstrand

Halterna av fekala bakterier i vattenprovet taget vid Forsby å badstrand i Lovisa 16.7.2020 låg åter inom tillåtna gränser.

Således har rekommendationen om att undvika badande upphört och man kan igen bada normalt på stranden. Resultatet blev färdigt 20.7.2020. Ingen särskild orsak till höga bakteriehalter i det ursprungliga provet har upptäckts.


På torsdag 16.7.2020 utfärdades det en rekommendation om att undvika badande vid Forsby ås badstrand på grund av höga tarmbakteriehalter. Riklig förekomst av tarmbakterier kan vara ett tecken på att det förekommer mikrober som orsakar sjukdomar mer än vanligt i vattnet.
Följande vattenprov enligt provtagningsplanen tas i augusti.

Information om analysresultaten och vattnets badduglighet ges på miljöhälsovårdens webbsida på adressen www.borga.fi/overvakning-av-vattnets-kvalitet-vid-allmanna-badstrander-och-vinterbadplatser.