Miljöhälsovården i Borgå informerar: Höga bakteriehalter i vattnet vid Forsby å badstrand – simning rekommenderas inte

Koskenkylän uimaranta Forsdy simstrand

Simning vid Forsby å badstrand i Lovisa rekommenderas inte för tillfället. Höga halter av fekala bakterier har konstaterats i det vattenprov som togs från badstranden 14.7.2020. Analysresultaten blev färdiga i dag 16.7.2020. I samband med provtagningen noterade man ingenting avvikande.

Utvecklingen av badvattnets kvalitet följs med en ny provtagning. Analysresultaten torde bli färdiga måndagen 20.7.2020.

Information om analysresultaten och vattnets badduglighet ges på miljöhälsovårdens webbsida på adressen https://www.borga.fi/overvakning-av-vattnets-kvalitet-vid-allmanna-badstrander-och-vinterbadplatser. Information om ändringar i rekommendationen ges också på Lovisa stads nätsidor www.lovisa.fi .

Myndighetstillsynen över badstränder sommaren 2020

Miljöhälsovården övervakar vattenkvaliteten vid de allmänna badstränderna i Askola, Lappträsk, Lovisa, Borgnäs, Borgå och Sibbo. Upprätthållaren av en badstrand ansvarar för strandens renhet och säkerhet.

I badvattnet undersöks fekala bakterier. I samband med provtagningen kontrolleras också strandens allmänna renhet och eventuell förekomst av blågröna alger. Resultaten från badvattenanalyser och observationerna om blågröna alger finns på badsträndernas anslagstavlor och miljöhälsovårdens webbsidor.

Badstrandsbesökare kan anmäla sina observationer till hälsoskyddet per e-post till terveydensuojelu@porvoo.fi eller per telefon till jourhavande hälsovårdsinspektören vardagar kl. 9-12 tfn 040 168 8844.