Motionshobbyverksamheten för vuxna avbryts i Lovisa stads inomhuslokaler

covid-19

Motionshobbyverksamheten i grupp för vuxna avbryts i de inomhuslokaler som staden förvaltar till och med 13.12.2020. Matcher, tävlingar och regional serieverksamhet mellan vuxnas hobbylag ställs in under samma tidsperiod. Begränsningen träder ikraft tisdag 24.11.2020.

Även om Lovisa stad fortfarande är i upptrappningsfasen är huvudstadsregionen redan tydligt i coronavirusepidemins allvarligare spridningsfas och eftersom vi är en del av samma så kallade rörelseområde bör vi även här göra allt för att dämpa spridningen av epidemin.

Det rekommenderas att privata aktörer iakttar samma begränsningar.

På sidan Aktuellt om coronaviruset covid-19 hittar du information och anvisningar om coronaviruset och information om stadens tjänster. Sidan uppdateras då situationen förändras.