Motionsslingor är på vintern avsedda för skidåkare

Hiihtäjät pururadalla

Centralen för näringsliv och infrastruktur påminner att även om promenerare och hundrastare kan röra sig på motionsslingorna under den snöfria perioden, är de belysta skidspåren på vintern avsedda för skidåkare.

– Vi förstår att idrottsplatserna utomhus nu är väldigt populära på grund av de coronarestriktioner som gäller idrottsplatserna inomhus, men att promenera på skidspåren är en säkerhetsrisk. Dessutom leder det lätt till problem både för skidåkarna och för underhållet av skidspåren, konstaterar infrastrukturchef Markus Lindroos.

På vintrarna bör man således undvika att röra sig till fots på motionsslingorna.

– Skidsäsongen här i söder varar bara 2–3 månader varefter stigarna kan igen användas av promenerare, säger Lindroos.
– Vi ska komma ihåg att de flesta som underhåller skidspåren frivilligt gör fina skidspår åt kommuninvånarna!

Läs mer om naturstigar, konditionsbanor och skidspår på vår webbplats.