Muddermassor lagras tillfälligt på Märlax idrottsplats

Kuningattarenranta Drottningstranden

Entreprenaden i mellersta delen av Drottningstranden inleddes i maj 2021 med att stabilisera marken. I samma entreprenad ingår också byggandet av en strandvall för att uppnå den översvämningsskyddshöjd som krävs i planen.

Till byggandet av strandvallen anknyter också muddring, och enligt villkoren i regionförvaltningsverkets vattenlagsenliga tillstånd måste muddermassorna tillfälligt lagras och torkas ut på ett hårdbottnigt underlag på ett markområde i närheten av muddringsområdet. Muddermassor som läcker vatten får inte transporteras direkt till platserna för slutdeponering eller nyttoanvändning.

Den tillfälliga lagringen kommer att ske på Märlax idrottsplats för att man ska kunna övervaka kvaliteten på muddermassorna och för att man ska kunna ta de krävda proverna av muddermassorna och filtrervattnet innan massorna transporteras till platsen för slutdeponering. Med den tillfälliga lagringen uppnås kostnadsbesparingar då mängden massor som flyttas till platsen för slutdeponering och behovet av transport minskar på grund av vattenavskiljningen.

Den tillfälliga lagringen kommer att ske under hela muddringsarbetet och massor kommer att flyttas från den tillfälliga lagringen till den slutliga deponeringsplatsen under hela tiden. VRJ Etelä-Suomi Oy är entreprenör.

Mer information:

Lovisa stad

Infrastrukturchef Markus Lindroos 050 382 75 50

Områdesövervakare Teemu Salo 040 548 50 51