Munskyddsrekommendationen för läroanstalter utvidgas till årskurs tre från och med 10.1.2022

På grund av det allvarliga coronaläget i Lovisa har utbildningschefen enligt pandemigruppens rekommendation utökat munskyddsrekommendationen för läroanstalter så att den också gäller eleverna på årskurs tre inom den grundläggande utbildningen från och med 10.1.2022. Från och med måndagen gäller mundskyddsrekommendationen alltså alla årskurserna inom den grundläggande utbildningen från och med årskurs tre.

Aktuellt om coronaviruset covid-19