Namnet på Lovisa stads arbetsverkstad för unga har ändrat – det nya namnet är LovLuotsi

LovLuotsi – arbetsverkstadsverksamhet för unga förstärker ungdomars livshantering och arbetslivsförutsättningar med handledning och meningsfullt görande. LovLuotsi är en handledningsgemenskap som har som syfte att stöda välfärd, identifiera kunnande och träna mot utbildning och arbete. Handledningen är målinriktat, behovsenligt stöd och utveckling av färdigheter och kunnande.
”Vi är mycket stolta över att ungdomar här har funnit sina styrkor och en god vi-anda, som hjälper bland annat med att skapa ett socialt nätverk under livets stig” säger Marjaana Meriluoto (på bilden).

LovLuotsi arbetsverkstadsverksamhet är avsedd för 18–28-åriga arbetslösa ungdomar som behöver stöd för att finna sin egen stig. På LovLuotsi kan man förstärka sin egen vardagshantering och funktionsförmåga samt få stöd till att finna den fortsatta stigen. På arbetsverkstaden är det även möjligt att pröva på ett nytt yrkesområde, öka yrkesmässig kompetens och förstärka sina arbetslivs- och arbetsgemenskapsfärdigheter. Arbetsverkstaden kan vara en alternativ inlärningsmiljö för avläggandet av en examen eller del av en examen. LovLuotsi erbjuder upplevelser av delaktighet och förstärker sociala färdigheter och förmågan att göra tillsammans.

Kontakta oss om du blev intresserad. Kom till exempel och bekanta dig på ort och plats. Till arbetsverkstaden för unga LovLuotsi är det kontinuerlig antagning.

Med vänlig hälsning,

Lovisa stad

Marjaana Meriluoto
LovLuotsi – arbetsverkstaden för unga
personlig handledare
tfn 045 773 193 52