Nedstängningen av stadens offentliga lokaler fortsätter till 28.4.2021

Lovinfo

Lovisa stad har beslutat förlänga nedstängningen av stadens offentliga lokaler till 28.4.2021. Kundservicekontoret Lovinfo, ungdomslokalerna, biblioteken och museet är stängda.

Lovinfo betjänar sina kunder per telefon och e-post under nedstängningen. Under nedstängningen är det möjligt att avhämta reservationer och återlämna material till bibliotekets serviceställen. I övrigt är det inte möjligt att röra sig i bibliotekets lokaler. Ombudspostkontoren vid biblioteken i Pernå och Tessjö betjänar kunder som normalt.

Detaljerad information om gällande begränsningar och rekommendationer finns på Lovisa stads webbsida Aktuellt om coronaviruset.