Nordiska vänorter på besök i Lovisa

Lovisa stad och Lovisas lokala Pohjola-Norden -förening välkomnade representanter från Lovisas vänorter i Norden. Under mottagningen på Rådhuset 24.5.2024 utbyttes hälsningar och gåvor med lokal anknytning. Gästerna fick också höra om stadens verksamhet. Gästerna var speciellt intresserade av det lokala kulturlivet, konstfostran integrationen av Ukrainska flyktingar. 

Besöket är en länk i en kedja av besök som fortsatt oavbruten sen 1940-talet. Besöken sker vartannat år och orterna står turvis värd. Samarbetsföreningarnas hemorter är Hilleröd (Danmark), Horten (Norge), Karlskrona (Sverige) och Olafsfjördur (Island).

Det digra programmet fortsatte med besök på stadsmuseet. Den isländska rödbjörken vid Garvaregränd skall också inspekteras. Trädet planterades som Olafsfjördurs gåva i samband med vänortsmötet år 2012 och Lovisa stad har nyligen försett björken med en värdig minnesplakett. Övriga nordiska fotavtryck i Lovisa som kan nämnas är vinterkrigets danska frivilligkårs minnesstod vid Gustav Strengellsgränden, Horten-flickans staty vid Mariegatan och Karlskronabulevarden.

Lovisaföreningens medlemmar företar med gästerna även en gemensam utfärd till Strömfors bruk. Drottningstranden och Gamla Staden besiktigas och vänskapsbanden fördjupas vid samkväm på Saltbodan och Degerby Gille.

Under besöket flaggas det med nordens flaggor på Lovisa torg.