Normal praxis för sjukfrånvaro vid covid från och med 1.1.2023

koronavirus coronavirus

Från och med ingången av 2023 gäller för covid samma praxis som vid sjukfrånvaro på grund av övrig luftvägsinfektion.

En covid-smittad person har under 2022 kunnat få dagpenning för smittsam sjukdom i enlighet med en temporär ändring av sjukförsäkringslagen, med stöd av sjukskötares, hälsovårdares eller läkares intyg. Den temporära sjukförsäkringsbestämmelsens giltighet upphör 31 december 2022.

Kommunerna i Nyland upphörde redan i början av 2022 att i större utsträckning besluta om isolering eller karantän för dem som smittats av eller utsatts för coronaviruset. I Nyland finns inte längre grunder för beslut om isolering eller karantän i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar, för vilket man kan ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom.

Coronavirus förekommer fortfarande mycket rikligt, men vaccinerna ger ett gott skydd mot den allvarliga formen av coronavirussjukdom.

THL rekommenderar att man förhåller sig till coronaviruset på samma sätt som till andra luftvägsinfektioner.

THL:s meddelande 22.12.2022