Nu är det dags för jättebalsamintalkon

Jättebalsaminen tar över i synnerhet i lundaktiga skogar längs bäckar och diken. Med vattendraget sprids fröna effektivt nedströms. Omfattande jättebalsaminförekomster med en art tar rum av de ursprungliga arterna och konkurrerar med dem även om pollinerarna. Jättebalsaminen kväver också trädplantor. Den ettåriga jättebalsaminens rötter är sköra och binder inte marken på samma sätt som fleråriga växter. Därför är bäckkanterna som erövrats av jättebalsamin känsliga för erosion och ras.

Jättebalsaminen har stadgats som skadlig främmande art i hela EU. Detta innebär att markägaren är skyldig att avlägsna jättebalsaminerna från sin mark. Den får inte längre odlas som prydnadsväxt på gårdar.

Det är tämligen lätt att bli av med jättebalsamin om man bara börjar med utrotningen och förbinder sig till det. Jättebalsaminen sprids endast från frön, det vill säga det lönar sig att börja med utrotningstalkot redan innan blomningen börjar. Tack vare det sköra rotsystemet är det lätt att rycka upp växten, men växtförekomsterna kan också slås ner. Detta ska också göras före blomningen och gärna upprepas 2–3 gånger under tillväxtperioden. När det inte bildas mer frön, försvinner jättebalsaminen inom några år. Längs vattendrag lönar det sig att börja arbetet i det övre loppet.

Du hinner ännu inleda bekämpningen denna sommar, men sätt fart på! Blomningen har redan börjat och fröna mognar snart. Nerslagna eller uppdragna jättebalsaminer kan komposteras. Växtavfall som innehåller frön måste däremot packas tätt och kastas bort som blandavfall. Man måste komma ihåg att det inte lönar sig att rycka upp eller slå ner jättebalsaminen när fröna mognat, då kan bekämpningstalkot endast sprida ut jättebalsamin i närmiljön.

Jättebalsamin (Bild: Heidi Lyytikäinen, Lovisa stad) 

Mer information

Vieraslajit.fi

Rosknroll: https://rosknroll.fi/sv/jatelaji/invasiva-arter/

Jättebalsamin https://vieraslajit.fi/lajit/MX.39158

Övriga skadliga främmande arter på gården

Blomsterlupin https://vieraslajit.fi/lajit/MX.38950

Jättelokor https://vieraslajit.fi/lajit/MX.41695

Blomsterlupin https://vieraslajit.fi/lajit/MX.38950

Vresros https://vieraslajit.fi/lajit/MX.38815

Rönnspirea https://vieraslajit.fi/lajit/MX.38786

Vitspirea https://vieraslajit.fi/lajit/MX.41383

Kanadensiskt gullris https://vieraslajit.fi/lajit/MX.39730

Höstgullris https://vieraslajit.fi/lajit/MX.39732

Jättegullris https://vieraslajit.fi/lajit/MX.39731

Parkslide https://vieraslajit.fi/lajit/MX.38240

Jätteslide https://vieraslajit.fi/lajit/MX.38241

Hybridslide https://vieraslajit.fi/lajit/MX.4978965

Mördarsnigel (spansk skogssnigel) https://vieraslajit.fi/lajit/MX.52801