Nu kan du kommentera förslaget till skötselplan för stadens rekreationsskogar 

metsä skog

 Lovisa stad frågar invånarna efter synpunkter på det förslag till skötselplan som nyligen gjorts upp över stadens rekreationsskogar, cirka 1 000 hektar.

Till planen hör en karta med en kort beskrivning av respektive figur (skogsbestånd), målsättningen med skötseln samt föreslagna åtgärder och åtgärdens skyndsamhet. Allmänna målsättningar och skötselprinciper för rekreationsskogarna finns i ett skilt dokument som kan laddas ned här: https://www.loviisa.fi/sv/boende-och-miljo/allmanna-omraden/parker-och-gronomraden/

Du kan bekanta dig med skötselförslagens webbkarta som du hittar här: https://arcg.is/1Tv0L40
Klicka på respektive figur för att få fram informationen. På kartan finns också punkter som du kan klicka på och som visar ett eller flera foton från just den figuren.

Om du vill kommentera skötselförslagen eller har andra synpunkter eller information gällande de olika figurerna så kan du besvara enkäten. Enkäten hittar du i denna länk: https://link.webropolsurveys.com/S/2AEC4CDC3D78FF5A

Ange först vilket nummer figuren har, och bidra sedan med din kommentar. I slutet av enkäten kan du också anlägga synpunkter på de allmänna skötselprinciperna.

Du kan kommentera flera figurer genom att skicka in formuläret flera gånger. Du kan svara på enkäten senast 16.3.2021.

Ifall du inte har möjlighet att bekanta dig med förslaget på din hemdator ordnas det på kundservicetjänsten Lovinfo (Mariegatan 12 A, 07900 Lovisa) två tillfällen då personal från centralen för näringsliv och infrastruktur finns på plats för att presentera förslaget. Datumen är torsdag 25.2.2021 klockan 9–16 och onsdag 10.3.2021 klockan 9–16. Aktuella coronarestriktioner bör iakttakas. Obs! Tillfället på onsdagen 10.3.2021 är inställt eftersom Lovinfo är stängt på grund av coronarestriktioner.