Ny anvisning för kommuninvånarna vid misstankar om inneluftsproblem

Lovisa stads koordinerande inneluftsarbetsgrupp har utarbetat en anvisning för kommuninvånarna om tillvägagångssätt vid situationer där man misstänker problem med inomhusluften i stadens fastigheter.

Den koordinerande inneluftsarbetsgruppen har tidigare utarbetat en intern anvisning för personalen om tillvägagångssätt vid inneluftsproblem. Den interna anvisningen har varit i användning i ett år, och den har konstaterats fungera väl. Utifrån anvisningen har inneluftsarbetsgruppen utarbetat en liknande anvisning riktad till kommuninvånarna. Anvisningen har publicerats på stadens webbplats under loviisa.fi/sv/inomhusluft.

Syftet med anvisningen om tillvägagångssätt är att handleda invånarna i hur man ska gå till väga om man misstänker att det finns problem med inomhusluften i stadens fastigheter. Vi tar gärna emot respons på anvisningen som nu publicerats.

Till den koordinerande inneluftsarbetsgruppen i Lovisa stad hör grundtrygghetsdirektör Carita Schröder, direktören för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen, lokalchef Antti Kinnunen, arbetshälsokoordinator Anne Saarnio-Jokinen (sekreterare), kommunikations- och marknadsföringssakkunnig Jaana Laine, personalchef Thomas Grönholm (ordförande), kundansvarig vid företagshälsovården Mia Virta och hälsoinspektör Paula Hänninen.

För närmare information, kontakta ordföranden för den koordinerande inneluftsarbetsgruppen, personalchef Thomas Grönholm, tfn 0440 555 210, thomas.gronholm@loviisa.fi.