Ny byutställning handlar om Lovisanejdens landsbygds historia

Lovisa stads museums utställning Hundra byars bygd lyfter in byarna i museet. Utställningen är en påminnelse om att hela Lovisanejden är full av historia och spännande berättelser.

Taina Pailos miniatyr skall hålla för lek. Bild: Taina Pailos

I utställningen får man bland annat se allmogeföremål och en lekvänlig miniatyrmodell av en traditionell parstuga med invånare. Modellen är gjord av miniatyrmakare Taina Pailos. Förutom fotografier från museets egna samlingar finns det rikligt av bilder tagna av folklivsforskare under 1900-talets början. Numera är bilderna bevarare i Svenska Litteratursällskapets arkiv. Yngre tider syns i fotografen och lantbrukaren Alf Willners bilder av byar och bybor på 1950-och 60-talet.

– I år har det gått 10 år sedan kommunsammanslagningen, så det är hög tid att ge Pernå, Liljendal och Strömfors byar plats på museet, konstaterar museets intendent Ulrika Rosendahl.
– Ämnet är otroligt brett, men vi har valt ut teman som belyser nejdens utveckling och vardagshistoria i byarna.

I utställningen får man bekanta sig med det självförsörjande jordbrukssamhället och dess många sysslor, i ett tidsperspektiv från medeltid till 1900-tal.
– Bebyggelsen i områdets byar uppstod långt innan Lovisa stad grundades 1745, påminner museiassistent Carina Nygård.

Naisia pöydän ääressä pakkaamassa puisia puikkoja rasioihin.
Inpackning av glasspinnar i Skinnarby på 1950-talet. Alf Willner.

Utställningen är en del av projektet ”Samla in byarna”, som museet fått understöd för av Svenska kulturfonden 2019. Projektets mål är att öka museets kunskapsbas om byarna i Lovisanejden. Museet samlar fortfarande in fotografier från byarna, så om du har bilder att donera eller låta museet använda, ta kontakt!

Utställning:
Hundra byars bygd 23.6.2020-7.3.2021

Museet har öppet till slutet av september ti-sö 11-17, på vintern ti-fre, sö 12-16.

Lovisa stads museum
Kommendantshuset
Parkgatan 2, Lovisa

Museiintendent Ulrika Rosendahl
040 5874825/ulrika.rosendahl@loviisa.fi

Bild: Näsby 1914 SLS/Gabriel Nikander