Polisinrättningen i Östra Nyland meddelar: Tjänsterna i polisstationerna vid Östra Nylands polisinrättning ändras från 1.10.2019

Loviisan poliisilaitoksen julkisivu Lovisa polisavdelningens fasad

I Hyvinge, Träskända, Borgå och Lovisa kommer polistjänsten att vara öppen vissa veckodagar. Servicepunkten vid Lovisa polisstation är öppen torsdag kl. 9–15.

Polisinrättningen i Östra Nyland har sedan 2016 utrett utvecklings- och struktureringsbehovet av sina tjänster. Redan då var kunde man förutse att polisavdelningen behövde fokusera sina tjänster på olika polisstationer, bland annat på grund av planer och kommande omändringar i verksamhetsställena hos de viktigaste samarbetsmyndigheternas, d.v.s. åklagarmyndigheten och tingsrätterna.

Tillståndstjänsterna, som är det vanligaste skälet till att personligen besöka polisen, kommer fortsättningsvis att finnas tillgängliga varje vardag i Vanda, Träskända, Hyvinge och Borgå, och utöver det som riktade tjänster i Nurmijärvi och Lovisa. Mer detaljerade öppettider för tillståndstjänsterna finns på vår webbplats.

I Hyvinge, Träskända, Borgå och Lovisa kommer polistjänsten att vara öppen vissa veckodagar.

De nya öppettiderna för polisstationerna från och med den 1 oktober 2019:

  • Vanda huvudpolisstation är öppen måndag–fredag kl. 8.00–16.15 (huvudpolisstationen flyttar i november/december till tillfällig lokal på Fraktvägen 1, Helsingfors-Vanda flygplats).
  • Servicepunkt för tillståndstjänster vid Vanda polisstation i Dixi måndag–torsdag kl. 8.00–16.15 och fredag kl. 9–16.15.
  • Servicepunkt för tillståndstjänster på Helsingfors-Vanda flygplats är öppen måndag–söndag dagligen hela året kl. 7.00–16.00 Servicepunkten utfärdar i första hand tillfälliga pass, inklusive expresspass.
  • Servicepunkten vid Träskända polisstation är öppen måndag–tisdag kl. 9.00–16.00.
  • Servicepunkten vid Hyvinge polisstation är öppen onsdag–fredag kl. 9.00–16.00.
  • Servicepunkten vid Borgå polisstation är öppen måndag–onsdag kl. 9.00–16.00.
  • Servicepunkten vid Nurmijärvi polisstation är öppen tisdag kl. 9.00–15.00.
  • Servicepunkten vid Lovisa polisstation är öppen torsdag kl. 9.00–15.00.
  • Kervo servicepunkt för tillståndstjänster är öppen på beställning onsdag kl. 9.00–16.00.
  • Mäntsälä servicepunkt för tillståndstjänster är öppen på beställning torsdag kl. 9.00–16.00.

Genom att rikta polistjänsterna kan mer personalresurser styras till bland annat utredningsarbete. Cirka hälften av alla brott i polisdistriktet, inklusive trafikbrott, inträffar i Vandaområdet.

Polistjänsterna tar emot polisanmälningar och ger ut meddelanden, tar emot och överlämnar hittegods, samt ger råd och vägledning. Nästan alla polistjänster och all information finns tillgängliga dygnet runt på www.poliisi.fi.

Förändringen är planerad så att polistjänsterna finns tillgängliga i den östra delen av distriktet från måndag till torsdag i Lovisa eller Borgå. I området Nurmijärvi-Hyvinge-Träskända finns polistjänsterna tillgängliga varje vardag på olika polisstationer.

Frågor gällande brottsundersökningar och trafik samt annan polisverksamhet i Östra Nylands polisinrättning mottas på 0295435100 måndag–fredag kl. 8.30–12.00.

Polisanmälningar mottas inte per telefon, förutom gällande stöld av registrerade fordon.

Frågor gällande tillstånd mottas på 0295434900 vardagar kl. 9.00–11.00.

I brådskande polisärenden, ring nödnumret 112.

Växeln vid Östra Nylands polisinrättning: 0295430291

Polisens riksomfattande rådgivningstjänst

Polisens riksomfattande rådgivningstjänst ger allmänna råd i icke-brådskande ärenden som gäller pass, identitetskort, andra tillståndsärenden som hör till polisen, tidsbeställning och e-tjänster. Vägledning ges också i frågor som gäller den automatiska trafikövervakningen samt trafiken överlag, poli-sanmälningar och hittegods.

Polisens riksomfattande rådgivningstjänst betjänar på 0295 419 800 (lna/msa) vardagar kl. 8.00–16.15. Rådgivningstjänsten kan också kontaktas per e-post: neuvontapalvelu@poliisi.fi. Ange ditt namn, telefonnummer och hemort om du skickar ett meddelande per e-post. Råd ges på finska och svenska.

I brådskande fall ska man alltid ringa nödnumret 112. Tips kan skickas när som helst till polisen i Östra Nyland, alla tider på dygnet. E-post: vihjeet.itä-uusimaa(at)poliisi.fi. Tipstelefon: 0295413636

Bild: Östra-Nylands polisinrättning