Överlåtelse av Hambergska hemmet behandlas i stadsstyrelsen 11.4.2022

Överlåtelse av fastigheten känd som Hambergska hemmet till Lovisa Bostäder Ab behandlas i stadsstyrelsen 11.4.2022. På sammanträdet granskas även hur invånar- och fullmäktigeinitiativen framskrider.

Överlåtelse av Hambergska hemmet

Lovisa Bostäder Ab är ett dotterbolag som helt är i Lovisa stads ägo. Bolaget ordnar hyresboende till rimligt pris i hela Lovisa och bolaget följer Lovisa stads bostadspolitiska program. I enlighet med koncernrelaterade mål fastställda i Lovisa stads budget överfördes redan 2019 de av staden ägda hyresbostäderna till Lovisa Bostäder Ab. Enskilda bostadsaktier och aktier som anknyter till hyrandet av bostäder och delägda fastighetsaktiebolag överfördes också till bolaget 2019. Fastighetsbolag som staden ägt till fullo har redan överförts till Lovisa Bostäder Ab med ett arrangemang som genomfördes 2017.

Nu står Hambergska hemmet i turen. Byggnaden har varit en anstalt för seniorer och den har varit tom sedan 31.12.2017 då verksamheten flyttade till Det goda livets hus i Gråberg. Under 2021 var gästateljén verksam i lokalerna. Lovisa Bostäder Ab hyrde objektet från och med 1.7.2021.

Fastigheten jämte byggnader överläts 1.1.1982 med gåvobrev av stiftelsen till staden. I gåvobrevet och därtill hörande avtal förband sig Lovisa stad vid att även framöver använda fastigheten för åldringsvård. Så har också förfarits i över 30 år. Under åren som gått har kraven som ställs på seniorernas boende ändå ändrat och 2018 tog Lovisa stad i bruk den nybyggda enheten Det goda livets hus i Gråberg, vilket även ersatte verksamheten i Hambergska hemmet. Därmed har de stadgade avsikterna med gåvan efterföljts trots att den som gåva erhållna fastigheten inte längre används för åldringsvårdens behov.

På sammanträdet behandlas bland annat värdet på egendomen (förslag 252 187,10 euro). Det slutgiltiga beslutet om överlåtelsen tas av stadsfullmäktige.

Stadsstyrelsens föredragningslista 11.4.2022:
https://julkaisu22.loviisa.fi/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022167