Pandemistyrgruppens beslut 28.2.2022

koronavirus coronavirus

Användning av munskydd i skolan och under skolskjutsarna rekommenderas nu från årskurs sex och uppåt. Besöksförbudet på sjukhusets avdelning förlängs fram till 7.3.2022. Den omfattande rekommendationen om distansarbete upphör i Lovisa efter 28.2.2022.

Användning av munskydd rekommenderas nu för studerande och elever i årskurs sex och uppåt under skolskjutsarna och i inomhusutrymmen. Rekommendationen förverkligas klassvis oberoende av den enskilda elevens ålder. Det rekommenderas att hela klassen använder munskydd om det är fråga om en sammanslagen klass där det finns elever både från årskurserna fem och från sex.

Besöksförbudet på sjukhusets avdelning förlängs fram till 7.3.2022. I undantagsfall kan man med vårdpersonalen skilt komma överens om besök, exempelvis om en anhörig får vård i livets slutskede.

Den omfattande rekommendationen om distansarbete upphör i Lovisa efter 28.2.2022. Från och med 1.3.2022 rekommenderas att arbetsgivare gradvis börjar övergå till att kombinera distansarbete med närvaroarbete.

Aktuella rekommendationer och begränsningar för att bekämpa coronaviruspandemin hittar du på adressen https://www.loviisa.fi/sv/coronavirus