Parkenheten vid Lovisa stad förstärkte sitt kunnande under gröndagarna!  

Lovisa stads parkenhet förstärkte sitt kunnande genom att anskaffa information, inspiration och idéer under landets viktigaste grönbranschens evenemang som ordnades i Jyväskylä 14–15.2.2024.

Atmosfären var avslappnad och entusiastisk – Fyllt av väntan på våren

Evenemanget Gröndagarna och -teknik 2024 har ordnats sedan 1980 och den har etablerat sin plats som den viktigaste utbildnings-, utställnings- och nätverkningsevenemanget inom grönbranschen. Under gröndagarna hördes rikligt med intressanta anföranden, bra diskussioner och nya introduktioner av de mest aktuella ämnena inom grönbranschen.

”Vårt mål är att uppmuntra människor att vistas mer utomhus. Vi önskar att alla skulle finna glädje och rekreation från naturen och parkerna” beskriver stadsträdgårdsmästare Mikko Ruotsalainen.

Grön reciprocitet – välfärd för båda var tema

Gröndagarnas tema var i år Grön reciprocitet – välfärd för båda och man övervägde reciprocitetens betydelse inom grönbranschen. Hur skulle vi kunna beakta den gröna miljön och vad kan vi på motsvarande sätt erbjuda naturen för de tjänster som naturen producerat till människor?

Grön reciprocitet baserar sig på tanken om reciprocitet med naturen, där människorna drar nytta av tjänster som naturen erbjuder samtidigt som människan respekterar och upprätthåller naturens ekosystem.

”Grön reciprocitet som ett förhållningssätt innefattar till exempel att utveckla stadens grönstrukturer, att skydda naturens mångfald och att människorna deltar i miljöskydd. I praktiken utnyttjas detta i de kommande ängsprojekten. Grön reciprocitet skapar balans mellan människorna och naturen, vilket stöder hållbar utveckling och förbättrar livskvaliteten för alla parter” konstaterar stadsträdgårdsmästare Mikko Ruotsalainen.

En vacker väntan på våren!

Lovisa stad
Parkenheten