Planen för småbarnspedagogik på kommentarrunda

legopalikat, legoklossar

Vi har uppdaterat planen för småbarnspedagogik och kommer att föra den för godkännande till nämnden för fostran och bildning den 26 juni 2019.

Under maj månad har du möjlighet att kommentera planen. Ändringarna baserar sig i huvudsak på Utbildningsstyrelsens uppdaterade grunder för planen för småbarnspedagogik. Utkastet till planen och länken för kommentarerna finns på peda.net/Loviisa/varhaiskasvatus.