Planerna och tomtpriserna för Drottningstranden och stadens besparingsåtgärder i stadsfullmäktige 9.7.2020 – följ med direktsändningen

Stadsfullmäktige sammanträder torsdag 9.7.2020 på Societetshuset klockan 17.

Stadsfullmäktige behandlar på sitt sammanträde planerna för Drottningstranden, ändringen till delgeneralplanen LOTES och detaljplaneändringen. Utöver planerna beslutar stadsfullmäktige om tomtpriserna för området.

På stadsfullmäktiges föredragningslista finns dessutom programmet för balansering av ekonomin 2020–2022 inklusive personalminskningar till följd av samarbetsförfarande. Balanseringsprogrammet gäller hela staden och har en inverkan på servicestrukturer, köpta tjänster och personalutgifter.

Det ekonomiska målet för balanseringsprogrammet och samarbetsförfarandet är en kostnadsbesparing på tre miljoner euro på årsnivå jämfört med kostnadsnivån i bokslutet för 2019. Samarbetsförhandlingarna fördes 19.5–30.6.2020.

På sitt sammanträde torsdag 2.7.2020 konstaterade stadsstyrelsen att det resultat på 2,4 miljoner euro som föreslagits i balanseringsprogrammet inte motsvarar det mål som fastställts för de bestående besparingarna och förutsatte ytterligare personalbesparingar på 20 årsverken, som fördelas mellan centralerna i enlighet med deras storlek. Man ska hålla nödvändiga samarbetsförhandlingar om ärendet. Dessutom föreslår stadsstyrelsen stadsfullmäktige att längden på de föreslagna permitteringarna förkortas från tre veckor till två veckor. Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige godkänner det framlagda balanseringsprogrammet till övriga delar.

Också kommuninvånarna och personalen blev tillfrågade om sparobjekt. Enkätens resultat är bifogade till föredragningslistan.

Stadsfullmäktiges sammanträde är öppet för allmänheten. Man kan följa sammanträdet också via en direktsändning på stadens webbplats via länken nedan (länken aktiveras en stund innan sändningen börjar).

Föredragningslista för stadsfullmäktiges sammanträde 9.7.2020 (PDF):

http://julkaisu.loviisa.fi/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20205736