Projektarbetsgruppen föreslår att Generalshagens skolas ersättande lokaler placeras på Gamla strand

En grundläggande renovering av Generalshagens skola i Lovisa centrum inleds efter vårterminen 2024 och beräknas bli färdig i början av 2026. Skolans verksamhet sker i ersättande lokaler från hösten 2024 till och med sportlovet 2026. Projektarbetsgruppen föreslår att ersättande lokaler placeras på Gamla strand i närheten av ishockeyrinken. Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion behandlar placeringen på sitt sammanträde 19.12.2023 där även anbud för de ersättande lokalerna delges. Ärendet går därefter vidare till stadsstyrelsen och eventuellt ännu till stadsfullmäktige.

Skolans cirka 220 elever behöver mer än 20 undervisningsrum. Projektarbetsgruppen ansåg det viktigt att hitta ersättande lokaler där hela skolan kan fungera på samma ställe under hela grundläggande renoveringen.

Övriga faktorer som talade för Gamla strand var det centrala läget som ökar tryggheten samt gör det smidigt att ta sig till skolan till fots eller med skjuts. Möjligheter att använda specialutrymmen i närliggande Lovisavikens skola, Lovisa Gymnasium och idrottshallen ger besparningar då färre ersättande lokaler behövs. Gruppen ansåg också att det här fanns bättre områden för utevistelse på rasterna än vad flera andra alternativ skulle ha erbjudit.  

Arbetsgruppen har även undersökt följande placeringsalternativ:

  • bostadsmässområdet invid K-affären och NESTE-stationen
  • gamla fotbollsplanen vid bostadsmässområdet
  • bostadsmässans parkeringsplats vid nya industriområdet vid Direktörsvägen
  • området vid Direktörsvägen där Harjurinteen koulus åk 7–9 var placerade för några år sen.
  • placering av skolan i samband med någon annan skola nära centrum

Läs mer om den grundläggande renoveringen här.