Rekordmånga tjänster för unga på Navigatorn i Lovisa

Lovisa har rekordmånga tjänster riktade till unga nu när man på Navigatorn i Lovisa bland annat kan få hjälp av en sjukskötare inom mental- och missbrukarvård och av en boendehandledare utöver FPA:s och arbets- och näringsbyråns tjänster. Man kan också få hjälp av en yrkesvalspsykolog och en socialhandledare samt samtalshjälp med låg tröskel.

Navigatorn hjälper unga i åldern 15–30 år. Målet är att den unga ska få alla tjänster som hen behöver på ett ställe. Navigatorn i Lovisa har öppet tisdag till onsdag klockan 13–16 och torsdagar klockan 13–18.

Lovisa stads uppsökande ungdomsarbetare håller Navigatorn öppen i samarbete med ungdomsarbetarna och tillhandahåller ungdomstjänster i samarbete med andra tillhandahållare av offentliga tjänster. Sakkunniga från Östra Nylands välfärdsområde och staten kommer regelbundet till Navigatorn i Lovisa för att träffa ungdomar på förutbestämda tider.

– För tillfället finns det mycket hjälp och många tjänster för ungdomar, mer än vi haft tidigare på Navigatorn i Lovisa, berättar koordinerande uppsökande ungdomsarbetare Samira Al-Far.

– Vi har särskilt hyst oro över mental- och missbrukarsidan, för den hjälp som erbjuds i Lovisa har varit riktad till vuxna. Den hjälp av en sjukskötare inom mental- och missbrukarvård som nu erbjuds i Navigatorns lokaler är riktad till 13–21-åringar.

Sjukskötaren inom mental- och missbrukarvård är en psykiatrisk sjukskötare från Östra Nylands välfärdsområdes nya ungdomsstation i Borgå. Navigatorn i Lovisa hade lämpliga ljudisolerade lokaler att erbjuda.

Nytt är också boendehandledarens tjänster. Boendehandledaren kan hjälpa till exempel med att ansöka om en bostad eller boendestöd eller hjälpa den unga att förstå innehållet i kontrakt och vilka skyldigheter den unga har i boendet.

Navigatorns tjänster är mycket populära, och till exempel FPA:s och arbets- och näringsbyråns mottagningstider är alltid fullbokade. Man kan komma till Navigatorn ensam, med en kompis eller familjemedlem och också utan tidsbeställning.

– Vi rekommenderar att man bokar en tid i förväg, för det är det säkraste sättet att få träffa de sakkunniga. Man får givetvis komma till Navigatorn när som helst under öppettiderna, men då kan man bli tvungen att vänta. Det går enkelt att beställa en tid till exempel med WhatsApp, så man behöver inte ringa om man inte vill, fortsätter Al-Far.

Navigatorn finns på Forum såsom också ungdomslokalen

Navigatorn i Lovisa finns i samma byggnad – Forum – som ungdomslokalen, på adressen Brandensteinsgatan 13, på första våningen.

– Därför är det lätt att komma hit. De unga besöker kanske ungdomslokalen först och kommer senare till Navigatorn. Vi har sänkt tröskeln för att söka hjälp, säger ungdomsarbetarna Jennifer Smeds och Jari Kaasinen.

I ungdomslokalen ordnas ungdomskvällar måndagar, onsdagar och fredagar, och de är riktade till elever i högstadieålder upp till 18 år.

– Man kan komma till ungdomslokalen för att spela spel eller så kokar vi kaffe och talas vid, uppmuntrar ungdomsarbetare Sonja Välkepinta.

Också ungdomsbilen AutoLoBil gör ungdomsarbetet bättre tillgängligt. Ungdomsbilen rör sig i Lovisas byar tisdagar och torsdagar klockan 17–20. Varannan tisdag besöker bilen Forsby och varannan vecka Isnäs. Tessjö och Strömfors kyrkby besöks på torsdagar.

Tjänster för unga på Navigatorn i Lovisa

  • Uppsökande ungdomsarbete
  • Ungdomsarbete
  • Yrkesvalspsykolog
  • Boendehandledare
  • FPA
  • Sjukskötare inom mental- och missbrukarvård 
  • Samtalsstöd inom ramen för projektet Onni
  • Socialhandledare
  • Arbets- och näringsbyrån

Navigatorn ger ut information om tjänster och tidtabeller på sina konton på sociala medier på Facebook och Instagram.

Ungdomsarbetare Sonja Välkepinta, uppsökande ungdomsarbetare Jari Kaasinen, koordinerande uppsökande ungdomsarbetare Samira Al-Far (ryggen mot kameran) och uppsökande ungdomsarbetare Jennifer Smeds välkomnar ungdomar till Navigatorn för att prata.

Mer information:

Navigatorn i Lovisas webbplats och 

Koordinerande uppsökande ungdomsarbetare Samira Al-Far, tfn 0440 555 885, samira.al-far@loviisa.fi 

Uppsökande ungdomsarbetare Jari Kaasinen, tfn 044 450 50 41, jari.kaasinen@loviisa.fi 

Uppsökande ungdomsarbetare Jennifer Smeds, tfn 0440 555 387, jennifer.smeds@loviisa.fi

Ungdomsarbetare Sonja Välkepinta, tfn 040 555 00 47, sonja.valkepinta@loviisa.fi

Navigatorn i Lovisa har öppet tisdag till onsdag klockan 13–16 och torsdagar klockan 13–18. Navigatorn finns i samma byggnad – Forum – som ungdomslokalen, på adressen Brandensteinsgatan 13, på första våningen.