Reparationerna av båtbryggorna i Valkom och Sågsundet i Pernå klara – Välkomna, båtförare!

Lovisa stads central för näringsliv och infrastruktur meddelar att småbåtsbryggan C i Valkom nu är klar att användas efter utförda underhålls- och reparationsåtgärder. Reparationsarbetet fokuserade på renovering av bryggans landgång och höjning av landfästet.

Utöver detta har de bomplatser som är parallella med stranden i Sågsundets småbåtshamn i Pernå underhållits och reparerats, vilket ytterligare förbättrar småbåtshamnens servicenivå.

Underhålls- och reparationsarbetet har gått enligt plan, och vi tackar alla användare av bryggorna för deras tålamod under reparationsarbetet.

Meddelande 15.4.2024: Service- och reparationsarbeten inleds 15.4.2024 vid båtbryggan i Valkom – Lovisa stad

Med vänlig hälsning

Lovisa stad
Centralen för näringsliv och infrastruktur