Rhodoparken kompletteras under sommaren, den koreanska stämningen i trapparken framhävs med planteringar

De tidigaste blommande växterna i rhododendrondalen eller Rhodoparken lovar praktfulla blomningar. De fjärilsaktiga, anilinröda blommorna i den lågväxande kanadensiska azalean (Rh. canadense) har redan slagit ut, till näst blommar den stora rhododendronvarianten tigerstedt (Rh. brachycarpum ssp. tigerstedtii) som växer på kanten av dalen.

Stadsträdgårdsmästare Mona Bäckman gläder sig över att växterna i dalen har överlevt överraskande bra den milda och snöfria vintern. En del växts grenspetsar har smakat åt åsens harar. Tydliga trampspår av människor kan också ses i planteringsområdena, särskilt vid motionsplatsen.

Dendrolog fil. mag. Jaakko Saarinen, som planerat parkens planteringar, besökte under veckan området för att se hur det ser ut nu under början av sommaren.

– Det hur solen glimtar mellan träden framhäver hur fint stället är, säger Saarinen beundrande.

Saarinen har planerat tillägg till Rhodoparken. De planteras under sommaren och hösten. Bland annat kommer det att planteras av den lågvuxna och tidigt blommande kaukasiska rhododendronen (Rh. caucasium) och av vackerbladiga vresrhododendronen (Rh. smirnowii) som blir ungefär en och en halv meter hög. Åtminstone en hästkastanj planteras som följeart, lika som klätterhortensia för att växa upp längs med tallstammarna.

– Också andra överraskningar är på kommande, påpekar Saarinen.

Koreansk stämning i trapparken

Åsens trappor, det vill säga Klivås, tjäras för tillfället. Det kommer också att planteras växter vid sidorna av trapporna. För trapparken har Jaakko Saarinen planerat planteringar som betonar områdets ”koreanska stämning”. På hösten och våren planteras småbladig lönn (Acer komarovii), dvärgtall (Pinus pumila), magnolia (Magnolia sieboldii) och blommande buskar, så som storblommig alpros som också är känd som koreansk azalea (Rh. mucronulatum) och japansk skenkamelia (Stewartia pseudocamellia).

Efter de kompletterande planteringarna är rhododendrondalen och trapparken färdiga, men enligt Saarinen tar det i alla fall cirka fem år innan helheten börjar ta gestalt och planteringarna börjar vara praktfulla.

Det finns alltså mycket för alprosens, och även övriga växters, vänner att vänta på och följa med.

Mer uppgifter: stadsträdgårdsmästare Mona Bäckman, tfn +358 440 555 468, mona.backman@loviisa.fi